Wanprestatie

Na het sluiten van een overeenkomst, kan het zijn dat een van de partijen de verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomt. Dit is uiterst vervelend voor de overige partijen. Een advocaat hippisch recht staat partijen bij die te maken krijgen met wanprestatie en eventueel de overeenkomst willen ontbinden. Wacht nooit te lang met het ondernemen van actie tegen een partij die de afspraken niet nakomt en schakel direct een advocaat hippisch recht in. Neem contact op met een advocaat voor hippisch recht.

Wat is wanprestatie?

Wanprestatie houdt in dat een van de partijen de overeenkomst:

 • Niet-tijdig,
 • Niet,
 • Of niet juist nakomt

De schuldeiser (de persoon die gedupeerd wordt door de wanprestatie) hoeft het hierbij niet te laten zitten en kan kiezen: 1) Nakoming vorderen, 2) Schadevergoeding eisen, 3) Zijn eigen verplichtingen opschorten of 4) De overeenkomst ontbinden. Welke optie in uw geval het beste is kan een advocaat voor hippisch recht beoordelen. Elke zaak is anders en er zijn talloze soorten overeenkomsten waarbij niet altijd op voorhand te zeggen valt wat de beste oplossing is. Neem contact op met een advocaat voor hippisch recht om zaak vrijblijvend te laten beoordelen.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 088 – 629 00 27 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Gevolgen van wanprestatie

  De meeste schuldeisers eisen alsnog nakoming. Dit houdt in dat u de tegenpartij alsnog een termijn stelt waarin de andere partij kan presteren zoals is afgesproken in de overeenkomst. Dit is de ingebrekestelling. Als de termijn niet wordt benut, of nakoming onmogelijk is, is de tegenpartij in verzuim. Dat heeft het gevolg dat schadevergoeding geëist kan worden en/of de overeenkomst kan worden ontbonden.

  Er is alleen wanprestatie wanneer de niet-nakoming aan de tegenpartij kan worden tegengeworpen. Met andere woorden: de niet-nakoming moet de schuldenaar kunnen worden toegerekend. Als sprake is van overmacht kan dit niet aan de schuldenaar worden toegerekend. In het laatste geval wordt ook wel gesproken van een niet-toerekenbare tekortkoming.

  Neem contact op met een advocaat voor hippisch recht als u gedupeerd wordt door wanprestatie.

  Voorbeelden ‘hippische wanprestatie’

  In de paardenwereld komen veel zaken voor waarin een paard uiteindelijk niet over de kwaliteiten beschikt, waarvan wel op voorhand verwacht werd dat hij die bezat. Zo kunnen een koper en verkoper overeenkomen dat een paard als recreatief paard wordt verkocht en uiteindelijk blijkt dat het paard daar niet geschikt voor is. Een ander voorbeeld van wanprestatie bij een paard is een verborgen gebrek. De koper heeft dan niet gekregen waar hij recht op had.

  Advocaat voor hippisch recht

  Het hippisch recht regelt alle mogelijke juridische aspecten waarbij paarden betrokken zijn. Vaak spelen er grote (financiële) belangen bij een hippisch geschil. Een advocaat voor hippisch recht kan uw belangen optimaal behartigen en uw juridische vraagstuk tot een goed einde brengen. Lang niet alle advocaten hebben de benodigde expertise om uw hippische zaak tot een goed einde te brengen. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat voor hippisch recht.

  landkaart-hippisch

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in hippisch recht

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in hippisch recht.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsideerde rechtsbijstand.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten hippisch recht advocaten hebben wij een landelijke dekking en staan wij u bij in door Nederland.