Aansprakelijkheid door gedrag paard

Een paard is een levend dier en het gedrag van een paard is niet altijd te voorspellen. Regelmatig vinden er ongevallen plaats die veroorzaakt worden door een paard. Het hangt van de situatie en feiten af wie voor de gedragingen van het paard verantwoordelijk is. Dit kan de eigenaar, bezitter of manegehouder zijn. Een advocaat voor hippisch recht is er voor slachtoffers en aansprakelijke personen als het gaat om ongevallen of schade veroorzaakt door een paard. Lang niet alle advocaten hebben de benodigde expertise om uw hippische zaak tot een goed einde te brengen. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat voor hippisch recht.

Aansprakelijkheid na incident met een paard

In beginsel geldt dat iedereen zijn eigen schade draagt. Alleen in uitzonderingsgevallen is een ander aansprakelijk voor schade die iemand heeft geleden. Kortom, voor aansprakelijkheid is het van belang te onderzoeken en te beoordelen of iemand anders uw schade moet vergoeden. Een paard zelf kan niet aansprakelijk zijn voor schade, of daarvoor gestraft worden. In het Nederlandse recht is bepaald dat de bezitter van een paard in beginsel aansprakelijk is voor de schade die het paard aanricht. De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Een aantal situaties is denkbaar als het gaat om schade veroorzaakt door paarden:

 • Letselschade aan ruiters, omstanders of verkeersdeelnemers
 • Schade aan materieel
 • Trap of beet door paard
 • Val van paard
 • Schade aan ander paard door een paard

De bezitter van een paard is meestal de eigenaar, maar dat is niet altijd het geval. Ook degene die het paard onderhoudt kan in sommige gevallen aansprakelijk zijn voor schade die het paard heeft veroorzaakt. Daarnaast kunnen ook andere mensen aansprakelijk zijn voor de gedragingen van een paard:

 • De manege als het paard bedrijfsmatig is ingezet
 • Ouders wanneer hun kinderen een paard bereden

Een bezitter van een paard is niet aansprakelijk, indien een ruiter bepaalde keuzes heeft gemaakt en het dier gestuurd heeft. De ruiter kan dan aansprakelijk zijn. Een voorbeeld is het lopen door een tuin waardoor de tuin schade oploopt. Deze schade werd namelijk niet veroorzaakt door de eigen energie van het paard. Een advocaat voor hippisch recht kan uw aansprakelijkheid of die van een ander beoordelen.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 088 – 629 00 27 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Aansprakelijkheid en schadevergoeding

  Als de aansprakelijkheid is vastgesteld, kan een gedupeerde de aansprakelijke partij om vergoeding van de schade verzoeken. Hoe groot de schadevergoedingsplicht is hangt af van de mate van aansprakelijkheid. Als gedupeerde kunt u ook eigen schuld hebben aan het voorval. Dit kan reden zijn om de schadevergoedingsplicht op de aansprakelijke partij te minderen. Het is aan de rechter dit vast te stellen. Vaak moet er ook deskundig advies uitgebracht worden. Een advocaat voor hippisch recht kan u bijstaan als u iemand aansprakelijk wilt stellen of aangesproken wordt door een gedupeerde.

  Letselschade en aansprakelijkheid

  Letselschade is de schade die ontstaat wanneer een mens letsel ondervindt. We onderscheiden twee soorten letselschade: materiële- en immateriële schade. Een ongeval met een paard kan aanzienlijke schade aanrichten aan de ruiter of personen die in de buurt staan. In beginsel is ook hier weer de bezitter of eigenaar aansprakelijk voor de veroorzaakte letselschade. Toch is een nuancering nodig. Als bijvoorbeeld een ruiter letselschade oploopt in een manege is de manege toch niet voor 100% aansprakelijk voor de schade. De ruiter heeft namelijk zelf bepaalde risico’s aanvaard door een paard te berijden. Veelal wordt 50% van de schade toebedeeld aan de manege en blijft de overige 50% voor eigen schuld bij de ruiter. Voor omstanders en verkeersdeelnemers kunnen andere percentages bestaan. Zij aanvaarden immers geen of andere risico’s. Een advocaat kan uw zaak beoordelen en u adviseren wie aansprakelijk is en of u schadevergoeding moet betalen of kunt vorderen.

  Schade door paard (conclusie)

  Het bovenstaande komt op het volgende neer. De bezitter van het paard is in beginsel aansprakelijk voor de schade die het paard heeft veroorzaakt. Dit wordt anders als de betrokken personen zelf schuld hebben aan het voorval. Ook wanneer het gaat om een bedrijfsmatige inzet van paarden kunnen de uitkomsten van deze zaken anders zijn. Een advocaat voor hippisch recht kan u exact vertellen wie aansprakelijk is voor schade en voor welk percentage die schade vergoed moet worden door welke personen. Neem contact op met een advocaat voor hippisch recht.

  Advocaat voor hippisch recht

  Het hippisch recht regelt alle mogelijke juridische aspecten waarbij paarden betrokken zijn. Vaak spelen er grote (financiële) belangen bij een hippisch geschil. Een advocaat voor hippisch recht kan uw belangen optimaal behartigen en uw juridische vraagstuk tot een goed einde brengen. Lang niet alle advocaten hebben de benodigde expertise om uw hippische zaak tot een goed einde te brengen. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat voor hippisch recht.

  landkaart-hippisch

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in hippisch recht

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in hippisch recht.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsideerde rechtsbijstand.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten hippisch recht advocaten hebben wij een landelijke dekking en staan wij u bij in door Nederland.